INTERVJU: STEVE ADEY

ponedeljek, 22. september 2014
V lanskem letu smo na blogu predstavili Steva Adeya, glasbenika iz Velike Britanije, ki je takrat ravno izdal novo zgoščenko. O glasbeniku na spletu ni moč najti veliko informacij, zato smo ga poprosili za intervju, v katerem smo mu postavili nekaj vprašanj o njem in njegovem glasbenem ustvarjanju, njegove odgovore pa smo tudi prevedli. Steve Adey nas je pozitivno presenetil z odgovori, iz katerih je razvidno, kako veliko mu glasba pomeni.

 Hi, Steve how are you doing?
 Great, thanks. 

Can you give us a short introduction (who you are, where are you from...)? 
I'm from Birmingham, England. I'm in the studio for much of the time but I hope to venture out more. 

How did you start playing and creating music? Who inspired you and influenced your work in music?
It was a natural place to start - just playing at the piano and then I was infatuated by the process of writing and constructing music, especially in the studio. 

How would you describe your sound? 
The tempos are usually slow - very slow with focus on space and feel, but with aggressive undertones. I'm trying to build on that contrasting style more and I'm learning to be more bold. I want to emphasize the more delicate moments and be much harder with the heavier ones. 

What message are you trying to give through your music?
The songs I am writing just now are all encompassing, really - from political songs (one song is about a terrorist from the perspective of a man and a woman perpetrating a suicide bombing) to campfire songs about marriage. I'm not specially writing about a cause or coming from from any specif angle. 

Is it difficult to be a musician? What are some obsticles that you had to overcome?
I can be as difficult as you want/make it. I go into my studio for days at a time and enjoy making music immensely. That is best part. Almost everything else is secondary. 

What's your biggest ambition in life?
To feel completely at rest but not in a contended way. 

What are your plans for the future?
I'm writing/demoing songs for a new studio album and working on a covers EP.
 
Thanks.
Thank You.Steve pozdravljen. Kako si?
Super sem. Hvala.

Ali se lahko na kratko predstaviš (kdo si, od kod prihajaš ...)?
Sem iz Anglije, iz mesta Birmingham. Večina časa preživim v studiu, vendar upam, da bom v prihodnosti več časa preživel tudi izven njega.

Kako si začel igrati in ustvarjati glasbo? Kdo te je navdušil in imel vpliv na tvoje delo v glasbi?
Začetek je bil zelo naraven - začel sem z igranjem klavirja, potem pa sem se zaljubil v proces pisanja in ustvarjanja glasbe, predvsem v studiu.

Kako bi opisal svojo glasbo?
Tempo je ponavadi počasen - zelo počasen, s poudarkom na prostoru in občutenjih, vendar z agresivnimi podtoni. Skušam graditi na kontrastih in učim se, kako biti bolj drzen. Delikatne trenutke želim poudariti, tiste agresivnejše trenutke pa želim narediti trše.

Kakšna je sporočilnost tvoje glasbe?
Pesmi, ki jim ravnokar pišem so vseobsegajoče - od političnih naravnanih (ena izmed pesmi govori o teroristu iz perspektive moškega in ženske, ki pripravljata samomorilski bombni napad) do pesmi ob tabornem ognju, ki govorijo o zakonski zvezi. Ne pišem o specifičnih temah ali iz določenega zornega kota. 

Ali je težko biti glasbenik? Kakšne so ovire, ki si jih moral premagati?
Težko je toliko, kolikor si sam želiš / si narediš. Sam se zaprem v studio za več dni in neizmerno uživam pri ustvarjanju glasbe. To je najboljši del. Skoraj vse ostalo je drugotnega pomena. 

Kaj je tvoja največja ambicija v življenju?
Počutiti se popolnoma umirjenega.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Pišem in snemam pesmi za nov studijski album in pripravljam EP s priredbami.

Hvala.
Hvala tebi.
Objavi Komentar
Objavite komentar